legijon II

duża liczba

Lecz strón coraz przybywa, już rozpierzchłe tony Łączą się i akordów wiążą legijony (XII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Liczba, ilość