legijon I

polskie formacje wojskowe, tworzone na terenie Polski oraz za granicą, których celem była walka o niepodległość. Walczące u boku wojsk francuskich i włoskich w latach 1797–1807, utworzone z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego przez Francuzów w pn. Włoszech. Tam wojska polskie miały się odbudować i przygotować do dalszych działań, gdyż po III rozbiorze polskie wojska były w pewnej części bezwładne.

Tam stała wypisana i liczba żołnierza, I nazwisko każdego wodza legijonu (I). Naprzód w legijony Chciał go posyłać (III) A którą po raz pierwszy na ziemi Auzonów Wygrały Włochom polskie trąby legijonów (IV). bo dziś w Soplicowie Na nabożeństwie mają być jenerałowie, Sławni dowódcy owi naszych legijonów, Których lud znał imiona i czcił jak patronów (XI) Jenerale - rzekł Sędzia - po owem zwycięstwie Prawie wszyscy Dobrzyńscy schronili się w Księstwie; Zapewne do którego weszli legijonu! (XII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Obrona narodowa ↔ Wojsko lądowe