legalny

zgodny z obowiązującym prawem lub mający moc prawną

Tylko Buchman [...] Pochwalał projekt, lecz go rad by przeinaczył, A naprzód komisyją legalną wyznaczył (XII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Prawo procesowe ↔ Legislacja