lato

pora roku między jesienią a zimą

Ledwie mają czas goście darów lata użyć (XII).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Czas