lanca

broń używana przez kawalerię, składająca się z długiego drzewca z metalowym grotem na końcu; włócznia; kopia; pika

Miał on [...] w brodzie ślad niedawny lancy lub postrzału (I) Napoleon widząc nasze lance Pyta: <> (VI) Przypominam, iż Jankiel mówił, iż u siebie Ma groty do lanc (VI)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Wojna ↔ Broń