kwesta

zbiórka darów, zwykle na jakiś szczytny cel

Spraw także politycznych był Robak świadomszy Niźli żywotów świętych, a jeżdżąc po kweście, Często zastanawiał się w powiatowem mieście (I) Jutro będę dla sprawy w powiatowem mieście I do Waszmościów z drogi zajadę po kweście (IV).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Stosunki społeczne ↔ Pomoc wzajemna