kupiecki

odnoszacy sie do kupca

Bo taka grzeczność modna zda mi się kupiecka, Ale nie staropolska, ani też szlachecka (I). Pomniki nasze! ileż co rok was pożera Kupiecka lub rządowa, moskiewska siekiera! (III)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Handel, finanse