kreska

głosy dane za kandydatami, znaczyło się je przy nazwisku kreskami. Drobna szlachta utrzymywała się często dzięki nim - każdy głos był ważny dla walczącej o władzę magnaterii, stąd utrzymywali oni nieraz całe partie szlacheckie.

Bo rodzinę Sopliców miał jakby w dowództwie I trzystu ich kreskami rządził wedle woli (II) Szepnął ktoś do szlachcica: <>, A ten nie dosłyszawszy dał kreskę Domejce (IV). Gdy mię tak ściskał i o przyjaźni zapewniał, Potrzebując mej szabli lub kreski na sejmie, Gdy musiałem nawzajem ściskać go uprzejmie, To tak we mnie złość wrzała (X) Cieszy się mowca, widząc, że są nawróceni, Gładzi kieszeń, bo kreski ich już ma w kieszeni (XII). Za kim dać kreskę? nie wie i sam z sobą w walce, Pyta losu, wzniosł ręce, wytknął wielkie palce (XII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Konstytucja, sejm