krajobraz

widok jakiejś okolicę

Udawał przewybornie krajobraz zimowy (XII) Więc krajobraz przedstawił nową porę roku, Zabłysnąwszy zieloną, różnofarbną wiosną (XII).

Wszechswiat ↔ Ziemia ↔ Rzeżba terenu