koszyk

pojemnik, zwykle z wikliny, służący do przenoszenia lub przechowywania czegoś

Na ręku miała koszyk, w dół spuściła oczy, Prawą rękę podniosła, niby do chwytania (II) Jako dziewczę, gdy rybki w kąpieli ugania Bawiące się z jej nóżką, tak ona co chwila Z rękami i koszykiem po owoc się schyla, Który stopą natrąci lub dostrzeże okiem (II). A na miejscu, gdzie stała, tylko porzucony Koszyk mały z rokity[...] zawisał (II). Więc z gaju Wychodziła gromada niosąca krobeczki, Koszyki, uwiązane końcami chusteczki, Pełne grzybów (III)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Zajęcia i zawody ↔ Informacje ogólne (Zajęcia i zawody) ↔ Pojemniki