koryto

podłużne naczynie do pojenia i karmienia zwierząt

Wszystko bieży ku studni, której ramię z drzewa Raz wraz skrzypi i napój w koryta rozlewa (I).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Zajęcia i zawody ↔ Informacje ogólne (Zajęcia i zawody) ↔ Pojemniki