korona II

władza królewska

Koronęć jeszcze dotąd piastuje królewską (IV) świat był mnie otwarty W kraju, gdzie, jako wiecie, szlachcic urodzony Jest zarówno z panami kandydat korony! (X)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Ustrój państwowy