konwikt

szkoła przyklasztorna z internatem.

Dzieci wasze kopami pomieszczał w konwikcie Pijarskim, na swym koszcie, odzieży i wikcie (VII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Oświata i edukacja narodowa ↔ Organizacja