konfederacki

odnoszący się do konfederacji

Aktów konfederackich nie piszą w kominie Kredą, nie na wicinie, lecz na pergaminie (VII) Wyszedł przewodniczący całemu zebraniu Podkomorzy, niedawno przez powiatu stany Zgodnie konfederackim marszałkiem obrany (XI). Ja, reprezentujący województwa władzę, Moją konfederacką ogłaszam wam laską (XI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Stosunki społeczne ↔ Zycze spółeczne