klucznik I

urzędnik zarządzający kluczem majątków ziemskich; później godność honorowa

Co klucznik, to nie puszczyk (V) Trzebaż jeszcze, aby mnie, zamku urzędnika, Gerwazego Rębajłę, Horeszków klucznika, Lżyć w domu Panów moich? (V) Kiedy nas zapraszano z naszego zaścianku, A zapraszał nas klucznik Rębajło Mopanku, Mówiono nam, że wielkie rzeczy dziać się miały (VII) ʺTak, tak, mój Protazeńkuʺ - rzekł klucznik Gerwazy (XI).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Dom ↔ Służba