kaznodzieja

kapłan zajmujący sie głoszeniem kazań

Był dawniej adwokatem pan rejent Bolesta, Zwano go kaznodzieją, że zbyt lubił gesta (I).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Wiara, religia ↔ Kościół ↔ Duchowieństwo