kasztelan

urząd senatorski wywodzący się jeszcze z czasów Polski piastowskiej. Początkowo kasztelan był dowódcą zamku - kasztelu i zarządzał podległym sobie terenem - kasztelanią. Z biegiem czasu kasztelanowie utracili swą władzę na rzecz starostów, ale weszli do senatu, gdzie nastąpił podział kasztelanów na większych, popularnie nazywanych krzesłowymi, i mniejszych - drążkowych, bo w przeciwieństwie do większych nie siedzieli na osobnych krzesłach, ale na wspólnej ławie. Tradycyjnie najwyższe miejsce w senacie zajmował kasztelan krakowski, jak mawiano ʺpan krakowskiʺ.

A kasztelan witebski! wszakże to w senacie Niskie, drążkowe krzesło (X). Jesteś krewnym Stolnika po matce Łowczynie, Która się rodzi z drugiej córki Kasztelana (II)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Rząd, administracja