kark

tylna część szyi granicząca z grzbietem

Przysiągłem wyszczerbić go na Sopliców karkach (II) Pan Jacek nie wypuszcza z opieki swej syna I przysłał mi tu właśnie na kark bernardyna Robaka, który przybył z tamtej strony Wisły (III) Tam matrony topole i mchami brodaty Dąb, włożywszy pięć wieków na swój kark garbaty (III) [Chmury] Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy(III) nagle Z ich karków rosną maszty, z grzyw szerokie żagle (III) Nuż landratom tłuc w karki, z hofratów drzeć schaby, A herów oficerów łowić za harcaby (VII) I Gerwazy do gumna na ich karkach wjechał (IX)

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Ciało i jego części