kapral

najniższy stopień wojskowy w korpusie podoficerskim.

Robi młynka, dwóch zaraz szeregowych zwala Po ramionach i w głowę ugadza kaprala (X) Tylko kapral Dobrzyński Sak ani kapeli Nie słucha, ani tańczy, ani się weseli (XII).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Obrona narodowa ↔ Informacje ogólne (Obrona narodowa)