kapitan

oficerski stopień wojskowy – najwyższy z korpusu oficerów młodszych.

był to pan kapitan Ryków (I) Więc do majora Płuta rzekł kapitan Ryków: Panie Major! co nam z tych wszystkich niewolników? (IX) Ryków kapitan milczkiem kielichy wychylał, Lecz Major pił i razem damom się przymilał (IX) ja do Kapitana Mam dawniejszą urazę (IX) Godzinę całą trwały tajemne rozmowy, Aż je przerwał kapitan Ryków temi słowy, Rzucając na stół kiesę ciężką dukatami (X) powiedzcież, kto spyta, Że znaliście Moskala, który zwan Nikita Nikitycz Ryków, rotny kapitan, miał osim Medalów i trzy krzyże (X)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Obrona narodowa ↔ Informacje ogólne (Obrona narodowa)