kandydat

osoba ubiegająca się np. o jakieś stanowisko lub o członkostwo w jakiejś grupie

świat był mnie otwarty W kraju, gdzie, jako wiecie, szlachcic urodzony Jest zarówno z panami kandydat korony! (X) Ci mowcy zalecają swoich kandydatów Z różnym skutkiem, jak widać z miny szlachty bratów (XII).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Konstytucja, sejm