kanclerz

wysoki urzędnik kierujący kancelarią królewską, od XV w. pełniący funkcję ministra spraw wewnętrznych i zagranicznych

Na koniec umarł wielkim kanclerzem litewskim (VIII) owoż ów kanclerz powiadał, Że [...] Król krzyknął (VIII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Rząd, administracja