kaleki

dotknięty kalectwem

Tak żołnierz, który strawił życie tocząc wojnę, A na starość w szpitalach spoczywa kaleki, [...] Chwyta się z łoża (VI)

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Zdrowie i choroba ↔ Choroby, dolegliwości, kontuzje ↔ Różnorodne choroby