jegierski

pułk jegrów

Albo pójdźmy mazurka? he! do diabłów trzysta! Wszak ja w jegierskim pułku pierwszy mazurzysta! (IX)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Obrona narodowa ↔ Wojsko lądowe