jegermajster

łowczy, mistrz polowania.

to śmiałbyś, hultaju, Znać się lepiej na łowach i źwierząt rodzaju Niżli ja, Kozodusin, Carski Jegermajster? (II)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Stosunki społeczne ↔ Święta, gry, rozrywka ↔ Łowy