jazda I

wojsko walczące konno

z jaką idą mocą? Wiele piechoty, jazdy? (VII) I chcąc spotkać się pierwszy, zostawił ich w tyle I biegł przed resztą jazdy (VIII) Dobrze zrobił, bo jazda nań od zamku wali (IX). Hrabia z jazdą ma czekać sposobniejszej pory (IX). A Hrabia od bram jazdę na rozpierzchłych puszcza (IX).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Obrona narodowa ↔ Wojsko lądowe