jaszczur

skóra cielęca, kozia lub owcza z licem groszkowanym, używana do wyrobu galanterii kaletniczej; szagryn.

Ja - rzekł Asesor - stawię me złote obroże, Jaszczurem wykładane (II) Ja niegdyś darowane od księcia Sanguszki Stawiłem w zakład moje prześliczne obróżki, Jaszczurem wykładane (XI)

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Potrzeby istoty ludzkiej ↔ Odzież ↔ Tkaniny