jasny VIII

dający jasne światło

Pal, Tadeuszku! - krzyknął - pal jak w jasną świécę! Telimeno, bogdaj mnie jasny piorun ubił, Jeśli nieprawda

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy spostrzegane narządami zmysłu ↔ Wzrokiem