inkursyja

napad. Woźny, stary wyga sądowy, używa terminów łacińskich, zwykłych w prawie staropolskim. Ujawnia też nareszcie długo przygotowywany atut, że używanie zamku przez Sopliców dowodzi ich własności.

[obdukcją robię] O inkursyją, to jest o najazd granicy (V)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Prawo procesowe ↔ Procedury sądowe