hojnie

w sposób świadczący o tym, że ktoś chętnie i dużo daje innym

Już konie w stajnię wzięto, już im hojnie dano, Jako w porządnym domu, i obrok, i siano (I) Nigdy pono, Od czasu jako mury zamku podźwigniono, Który uraczał hojnie tylu szlachty bratów, [...] Nie pamiętano takiej posępnej wieczerzy (V) Pan Pociej, zacny człowiek, chciał zaraz po wojnie Obrońcę Dobrzyńskiego wynagrodzić hojnie, Dawał mu folwark pięciu dymów w dożywocie I wyznaczył mu rocznie tysiąc złotych w złocie (VI).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Relacja, tryb, wartość ↔ Miara, waga