herb

dziedziczny znak rodowy szlachty i arystokracji

Herb Horeszków, Półkozic, jaśniał na sklepieniu (I). Lecz on zwał się Rębajło, a o jego herbach Nie wiadomo (II). Waść ma krzyż w herbie - wołał Podhajski - to skryta Aluzyja, że w rodzie bywał neofita (IV). ʺFałsz! - przerwał Birbasz. - Przecież ja z tatarskich hrabiów Pochodzę, a mam krzyże nad herbem Korabiówʺ (IV). Te rzędami portretów zdobione filary, Ten w sklepieniu błyszczący herb Półkozic stary, Ozwały się doń zewsząd głosami przeszłości (V) Nade drzwiami Dobrzyńskich widne były herby (VI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Herby szlacheckie