gwar

zgiełk, hałas, mieszanina wielu głosów zlewających się w jedną całość

Wszczął się naprzód szmer, potem gwar (II) gwar zaraz ucichnął (IV) Chciał wyręczyć Hrabiego: tak sobie niekiedy Przymawiali śród gwaru i wrzasku czeredy (IV). Słychać rżenie koni! I gwar myśliwców (V) Starzec, wiek przegwarzywszy, chciał spoczywać w gwarze (V) Wtem znowu głowę z wolna podniósł Maciej stary I zaczęły cokolwiek uciszać się gwary (VII).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Język ↔ Mówienie ↔ Charakterystyki i wady głosu