gubernator

naczelnik kraju (guberni), gubernator Litwy urzędował wówczas w Wilnie.

ʺApeluję - rzekł Sędzia - do gubernatoraʺ. ʺApeluj - rzekł Płut - choćby do Imperatora (IX).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Rząd, administracja