gruszka na wierzbie

o czymś korzystnym, godnym uwagi, ale niemożliwym do spełnienia

Czy podoba? To na wierzbie gruszka; Podoba, nie podoba, a to mi rzecz ważna! (III)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Wola ↔ Dążenie do celu