grusza

(Pyrus L. ) – rodzaj w większości niewielkich drzew z rodziny różowatych (Rosaceae). Gatunkiem typowym jest Pyrus communis L., drzewo owocowe

A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. (I)

Wszechswiat ↔ Rośliny ↔ Drzewa ↔ Drzewa owocowe ↔ Drzewa owocowe szczegółowo