grubijanstwo

chamstwo

Dość już głupstwa zrobiłem wdając się z Waćpaństwem W pijatyki, które się kończą grubijaństwem (V).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Stosunki społeczne ↔ Etyketa, tradycje i obyczaje