gromadnie

w tłumie, masowo

I wnet sierpy gromadnie dzwoniące We zbożach i grabliska suwane po łące Ucichły i stanęły (I) Właśnie w owej chwili Szlachta z Moskwą okropną walkę zakończyli I chronią się gromadnie w domy i stodoły (X)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Liczba, ilość