granie II

wykonywanie utworu muzycznego na jakimś instrumencie

Chadzał niegdyś po dworach i graniem zdumiewał, I pieśniami, bo biegle i uczenie śpiewał (XII). Żyd wzbrania się, powiada, że ręce zgrubiały, Odwykł od grania (XII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Muzyka ↔ Muzyka instrumentalna