granica I

linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar

Dzieci swe ślą dla osad za granicę lasu (IV) woźnienską obdukcją robię [...] O inkursyją, to jest o najazd granicy (V) Dziś Soplica kopcami tyka waszych granic (VII) Jak zwyczajnie w sąsiedztwie, to o szkodę skargi, To o wyręby, to o granice zatargi (VII) chłop, którego dziady i rodzice Pomarli nie wyjrzawszy za lasu granice (XI)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Kształt