gospodyni

osoba zdolna do prowadzenia gospodarstwa domowego

Domowemu to ptastwu taki ochmistrzyni Wymyśliła ogródek: sławna gospodyni (III). Panna nie nadto młoda, już pono półwieczna, Lecz gospodyni dobra (XI) Będziesz miał z twojej Zosi sławną gospodynie (XII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Dom ↔ Prace domowe