gniewny I

odczuwający gniew

Siedzieli przeciw sobie mrukliwi i gniewni (II) Nigdy już odtąd gniewnej nie przebłagasz Zosi (VIII). A za odpowiedź, na znak gniewnego humoru, Wypuścił z ust kłąb dymu i poszedł do dworu (IX).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Uczucia ↔ Afekty ↔ Gniew