gazeta

pismo codzienne; też: egzemplarz takiego pisma

Żałośnie było widzieć wyżółkłych młokosów [...] Opatrzonych w broszurki i w różne gazety (I) Że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie, Jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie (I). Gazetę im pokazał wyprutą z szkaplerza (I) Gdym przybył do Palermo, wiedziano z gazety, Palcami wskazywały mię wszystkie kobiety (V). Gazet pilny czytelnik, polityki świadom, Mógł więc niemało światła udzielić obradom (VII).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Język ↔ Piśmiennictwo