gabinet

zespół członków rządu

Donosi, że w cesarskim tajnym gabinecie Stanęła wojna (X)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Rząd, administracja