fundum

grunt przy zamku

Dotąd jedyna trudność jest o fundum dworskie (V). Mam już projekt zamiany, fundum wynagrodzić Ziemią w sposób następny...(V)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Własność