flota

ogół okrętów wojennych lub statków określonego rodzaju, należących do danego państwa

Teraz już zaniedbany, i tylko na flocie Używają go (IX)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Obrona narodowa ↔ Marynarka wojenna