figura II

rzeźba, statua

Arcyserwis – Objaśnienie jegi figur (treść Księgi Dwunastej)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Sztuki plastyczne ↔ Sztuka użytkowa