epoka

okres zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem

jej wynalazek epokę stanowi W domowym gospodarstwie (III) Dziś otwiera się nowa i dla mnie epoka! (X)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Czas