emigracja

przybywanie ludności obcej do jakiegoś kraju w celu osiedlenia się w nim; pisownia współczesna: imigracja

Emigracja (nazwa Księgi Jedenastej) A naprzód komisyją legalnie wyznaczyć, Która by rozważyła emigracji cele, Środki, sposoby tudzież innych względów wiele (X)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Informacje ogólne (Państwo)