dziwno

dziwna rzecz, coś niezwykłe

Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice, Co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada, I dziwna (III)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Byt