dziki III

o uczuciach, zachowaniu: gwałtowny

Lecz Telimena, z dzikiej młodzieńca postawy Zgadując rozpacz [...] Przelękła się (VIII) Teraz wzrok nań obrócił tak ostry i dziki, Że Rejent zbladnął (XII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Uczucia ↔ Okazywanie i skutki okazywania uczuć